Rozvrh

a co do hodin...

Rozvrh hodin 

Co do hodin?

Český jazyk: -mluvnice - školní A5 560
-literatura - školní A5  544
-sloh - školní A5 544

Přírodověda: školní A5 540 nelinkovaný

Vlastivěda: školní A5 540

Matematika: sešit A4, 440 + linkovaná podložka 

Informatika: sluchátka

Anglický jazyk: školní A5 544

Hudební výchova: notový sešit A5 

Výtvarná výchova: anilínové barvy, tempery, kulaté a ploché štětce, černý fix, barevné papíry,paletu, kelímek, nůžky, lepidlo, staré noviny nebo ubrus  

Pracovní činnosti: nůžky, barevná vlna, lepidlo ... (vždy týden dopředu bude paní učitelka informovat v učebně) 

Tělesná výchova: boty na ven, boty do haly, oblečení na ven a do haly (dlouhovlasí gumičku do vlasů)