Pro uchazeče na gymnázia

Přijímací řízení na víceletá gymnázia - informace pro zákonné zástupce

  1. zájemci o studium z 5. a 7. tříd napíší výchovné poradkyni Vladimíře Plačkové

na email: plackovav@donovalskazs.cz o svém úmyslu studovat na víceletém gymnáziu

do středy 27. 1. 2023 - nabídky SŠ najdete na: https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?region=hlm-praha&spec=4350&studyform=2


  1. na základě tohoto emailu budou předtištěny 2 přihlášky na SŠ


  1. přihlášky žáci=uchazeči obdrží společně s vysvědčením 31.1.2023


  1. po doplnění přihlášky - vámi vybranými SŠ=víceletými gymnázii přihlášku žáci přinesou výchovné poradkyni, která ji nechá potvrdit ředitelem školy


  1. následně ji předá zpět žákovi


  1. vyplněnou přihlášku zákonní zástupci doručí na SŠ nejpozději do 1.3.2023


  1. 14 dní před vám přijde pozvánka k jednotné přijímací zkoušce


  1. termíny zkoušky: 17. (pondělí) a 18. (úterý) 4. 2023


  1. v případě nemoci je nutné se neprodleně na SŠ omluvit a písemně lékařskou zprávou doložit - pak může složit zkoušku v náhradním termínu 10.5.2023 (čtvrtek) a 11.5.2023 (pátek)


  1. zápisový lístek obdrží zákonní zástupci u výchovné poradkyněpo úspěšném přijetí na SŠ, nutné ověření totožnosti a podpis zákonného zástupce
Děkuji za vstřícnost a pochopení. Vlaďka Plačková