Nabídka školy a mimoškolních aktivit

Nabídka školy:

Výuka cizích jazyků: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk

Třídy s rozšířenou výukou Tv se zaměřením na tenis

Ozdravné pobyty dětí a školy v přírodě

Lyžařský kurz, plavecký výcvik

Volitelný předmět: programování

Zájmové kroužky (v provozu dle aktuální situace): keramika, počítačový kurz, klub mladého čtenáře (diváka), atletika, basketbal, florbal, klub společenských her, stolní tenis


Mimoškolní aktivity pořádané na škole jinými subjekty:

1. Tenisová škola

2. Jóga

3. Taneční škola

4. Výuka hry na hudební nástroj – soukromá ZUŠ Music Art

5. Keramika pro dospělé

6. Keramika - soukromá ZUŠ Music Art

7. Angličtina

8. Judo pro děti

9. Šachy

10. Karate

11. Gymnastika

12. In line brusle

13. Věda nás baví


Čtvrtletně vychází školní časopis „Pel-Mel“, ve kterém uveřejňují své příspěvky žáci naší školy.


Nabízíme možnost využívání školního hřiště (pokud je volné) ke sportovním aktivitám pro děti, mládež i dospělé, a to denně od 15,00 hodin, So a Ne po celý den (tenis, stolní tenis, florbal, plážová odbíjená, odbíjená, kopaná, atletika...)

Na spolupráci s Vámi se těší všichni pracovníci školy.


Další informace o škole: www.donovalskazs.cz