Harmonogram

Zahájení období školního vyučování: 04. 09. 2023

I. pololetí: 01. 09. 2023 - 31. 01. 2024

Ukončení klasifikace za I. pololetí: 26. 01. 2024

II. pololetí: 01. 02. 2024 - 30. 06. 2024

Ukončení klasifikace za II. pololetí: 14. 06. 2024


Podzimní prázdniny: 26. 10. 2023 a 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2023 - 02. 01. 2024

Pololetní prázdniny: 02. 02. 2024

Jarní prázdniny: 05. 02. 2024 - 11. 02. 2024

Velikonoční prázdniny: 28. 03. 2024

Hlavní prázdniny: 29. 06. 2024 - 01. 09. 2024

Ředitelské dny: 29.09.2023 a 09.05. a 10.05.2024


Den otevřených dveří: 14. 02. 2024 od 16:30 (v rámci akce pro předškoláky)


Termíny pedagogických rad: 30. 08. 2023 01. 11. 2023 24. 01. 2024 16. 04. 2024 12. 06. 2024

Pohovorové hodiny: 07.11.2023, 16.01.2024, 16.04.2024, 11.6.2024 (vždy 17 – 19 hod.)

Individuální pohovor s učitelem si mohou rodiče domluvit emailem.


Počet žáků: 

I.stupeň 410

II.stupeň 354

Celkem 764


Počet pedagogických pracovníků: 66

Počet vychovatelek ŠD 9

Počet provozních zaměstnanců: 21

Počet zaměstnanců ŠJ: 11

Celkový počet zaměstnanců: 89


Zvonění -

 II. stupeň: 

1.hodina 08 00 – 08 45

2.hodina 08 55 – 09 40

3.hodina 09 55 – 10 40

4.hodina 11 00 – 11 45

5.hodina 11 55 – 12 40

6.hodina 12 50 – 13 35

7.hodina 13 45 – 14 30

8.hodina 14 40 - 15 25

9.hodina 15 35 - 16 20


Na I. stupni nezvoníme, vyučovací hodinu si určují vyučující individuálně (alternativní výuka).

Po dobu výuky, prosíme, vyučujícím netelefonujte!