Školní jídelna

Od 5. 9. 2023 mají všichni strávníci oběd přihlášený, stravu si odhlašují sami, viz Pokyny ke stravování. 

Výdej obědů: 11:45 – 14:00 hodin

Ceny obědů ve školním roce 2022/2023

I. 7-10 let 29,- Kč            

II. 11-14 let 31,-Kč        

III. 15 a více let 33,- Kč

Jídelníček: https://www.donovalskazs.cz/skolni-jidelna-jidelnicek/jidelnicek/

Přihlašování obědů najdete na adrese: https://strav.nasejidelna.cz/0016/login

Placení stravného: inkasem z běžného účtu, trvalým příkazem. 

Stravné musí být zaplaceno každého 1. dne v měsíci (netýká se inkasní platby). V opačném případě, až do uhrazení stravného, nebude strávníkovi oběd vydán.

V případě nemoci žáka:

V případě nepřítomnosti žáka je třeba oběd ODHLÁSIT! (e-mail, záznamník, internetové stránky, terminál)

Při nemoci, nebo neplánované absenci ve škole je možné si odebrat dotovaný oběd pouze první den nepřítomnosti. Oběd si vyzvednete ve školní jídelně v čase 11,35 – 11,45 hodin. 

Vedoucí školní jídelny : Pavla Janotová (jidelna@donovalskazs.cz), tel.: 272 929 311 (záznamník) 

Podrobnější informace na stránkách školní jídelny: https://www.donovalskazs.cz/skolni-jidelna-jidelnicek/