Dendrologická zahrada 3.10.2023

Hledači pokladů v Průhonicích

Dne 3.10. jsme navštívili Dendrologickou zahradu v Průhonicích, kde na nás čekal nachystaný program na téma Hledači pokladů. Program byl zaměřený na nerosty a horniny, které jsme právě začali probírat v přírodovědě.

Na začátku nás paní lektorka seznámila se vznikem naší Planety Země, kdy jsme si společně vytvořili model Země z modelíny. Zopakovali jsme si tak, že Země se skládá z několika částí (vnější a vnitřní jádro, zemský plášť a zemská kůra). Poté jsme se rozdělili na skupiny a pracovali na stanovištích. Na každém stanovišti jsme se mohli dozvědět něco zajímavé ze světa hornin a nerostů. Porovnávali jsme různou tvrdost hornin, zjišťovali jsme, jak se usazují horniny ve vrstvách, tvořili jsme sopku, hledali české granáty a hráli stolní hru o horninotvorném procesu. Také jsme měli možnost si prohlédnout a ohmatat vystavené horniny, zjistili jsme k čemu se používají a kde je můžeme v přírodě nalézt. 

Některé aktivity nás bavili víc jiné míň. Každopádně jsi si odnesli spoustu nových poznatků a snad i teď budeme lépe rozumět neživé přírodě, po které šlapeme každý den.